Více informací o konferenci

Praktické informace

Účast na konferenci je zdarma.

Konference je pořádána v rámci projektu Dovyko financovaného Technologickou agenturou České republiky.

Místo konání: Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 3. patro, místnost P300 (hned naproti schodišti)

Akreditace

Konference má akreditaci vzdělávací akce od Asociace klinických psychologů (bodové ohodnocení: 8) a Asociace klinických logopedů (bodové ohodnocení: 8). Avizovanou akreditace od ČLK se zřejmě nepodaří včas zajistit.

Řečníci

Na konferenci promluví mimo jiné doc. Filip Smolík (PSÚ AV ČR, FFUK), vývojový psycholingvista a hlavní autor nástroje DOVYKO II pro hodnocení komunikačního vývoje batolat a dr. Nikola Paillereau (PSÚ AV ČR, FFUK), která se věnuje fonetickému osvojování prvního i druhého jazyka, vedoucí projektu DOVYKO.

Účast dále přislíbili doc. PaeDr. Karel Neubauer, Ph.D. (1. LF UK), klinická logopedka Mgr. Gabriela Solná (AKL, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice), doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (FHS UK) věnující se vývojové a pedagogické psychologii a diagnostice jazykového vývoje a doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (PF MU), zabývající se mj. dětmi s opožděným jazykovým vývojem, orofaciálním rozštěpem či Downovým syndromem.