Náš tým

IMG_6057

Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D.

Nikola strávila svá studentská léta na univerzitě Sorbonne v Paříži a nyní pracuje jako vědecká výzkumnice na Psychologickém ústavu AV ČR. Diagnostický nástroj ji zaujal během postdocu v Lyonu, kde ve spolupráci s prof. Sophie Kern, autorkou francouzských dotazníků, tento nástroj využívala pro vědecké účely. V roce 2021 pak s pomocí K. Chládkové a F. Smolíka připravila návrh projektu na vytvoření české adaptace dotazníku, který byl podpořen Technologickou Agenturou ČR. 

Nikola je hlavní řešitelkou projektu, a tudíž je zodpovědná za plánování jednotlivých etap vývoje dotazníku a norem, za řízení a kontrolu realizace projektu.

Více na:
Psychologický ústav AV ČR
Le LPP
Fonetický ústav FF UK

Kontakt: paillereau@praha.psu.cas.cz

DSC_4345

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

Filip Smolík se dlouhodobě věnuje výzkumu osvojování jazyka zejména u českých dětí a také obecnějším tématům vývojové psychologie a psychologie jazyka. Nejvíce ho zajímá osvojování gramatiky a slovního významu, ale věnuje se rovněž souvislostem osvojování jazyka a vývoje sociálního porozumění. 

V projektu Dovyko má na starosti úpravy existujícího nástroje Dovyko II, návrh experimentů ověřujících přesnost dotazníků a statistickou analýzu výsledků.

Více na:
Psychologický ústav AV ČR

Kontakt: smolik@praha.psu.cas.cz

IMG_6796

Kateřina Chládková, M.A., Ph.D.

Kateřina se zabývá tím, jak se lidé učí řeč a jazyk a jak je dále zpracovávají a vnímají během života: od narození po pokročilou dospělost. Po studiích a výzkumných epizodách v Nizozemsku a Německu vede od roku 2018 v Praze výzkumnou skupinu SPEAKINlab, která zkoumá řeč a jazyk v celé jejich komplexnosti, ať už jde o osvojování mateřské a cizí řeči, multimodální komunikaci, nebo roli jazyka v sociální interakci.

V Dovyku spolupracuje na sestavování a vyhodnocování dotazníků a implementaci laboratorních experimentů.

Více na:
SPEAKINlab

Kontakt:
chladkova@praha.psu.cas.cz

ts-foto

Bc. Tereza Sloupová

Terka je studentkou magisterského dvouoboru Obecná lingvistika a Překlad: angličtina na FF UK a zajímá se mj. o propojení těchto dvou oblastí, tedy kognitivně lingvistické zkoumání překladu.
 
V projektu Dovyko se momentálně stará o zpracování dat a výstupů z projektu.
Image from iOS

Bc. Barbora Dvořáková

Bára je studentka jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jejího zájmu patří psychologie zdraví, zejména se zaměřením na pracovní zdraví a odolnost vůči stresu. Dále se zajímá o klinickou psychologii, které se v současnosti také věnuje na oddělení Dětské a adolescentní psychiatrie KNL.

V projektu Dovyko se zabývá především komunikací s rodiči a administrací.

 

20220713_165238

Tereza Fialová

Tereza je studentkou jednooborové psychologie a nejvíce se zajímá o vizuální percepci, pozornost a paměť. 

V projektu Dovyko testuje děti v laboratoři a také designuje experimenty.

index

Jiří Pešek

Jirka je student psychologie.

V Dovyku vytvářel úlohy pro experiment, pomáhá s testováním a zaměřuje se na přepis dat.

Životopis

NA PROJEKTU SE PODÍLELY TAKÉ:

Bc. Veronika Ungrová, Bc. Kateřina Kynčlová, Mgr. Zuzana Oceláková, Mgr. Lucie Jarůšková, Natálie Kikoťová, Mgr. Šárka Kadavá