Publikace

Jarůšková, L., Smolík, F., Chládková, K., Oceláková, Z. & Paillereau, N. (2023). How to build a communicative development inventory: Insights from 43 adaptations. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 66 (6), 2095-2117. https://doi.org/10.1044/2023_JSLHR-22-00591.
 

Paillereau, N. (2021). Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje komunikace u českých dětí od 8 do 30 měsíců. Studie z aplikované lingvistiky, 12 (2), 114-118.

Smolík, F., Turková, J., Marušincová, K. & Malechová, V. (2017). Dotazník vývoje komunikace II. Dovyko II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 až 30 měsíců. Příručka a normy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Votavová, K., & Smolík, F. (2010). Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie. Československá Psychologie, 54, 301–313

Účast na konferencích

Smolík, F., Sloupová, T., Fialová, T., Chládová, K., & Paillereau, N. Parent-reported vocabulary and looking-while-listening in 164 Czech toddlers Support for validity of Czech CDI:WG and CDI:WS adaptations [Conference poster]. Boston University Conference on Language and Development (BUCLD, Boston, USA. 

Sloupová, T., Smolík, F., Fialová, T., Dvořáková, B., Chládková, K., Jarůšková, L., Kadavá, Š., Pešek, J. & Paillereau, N. (2023, 8th – 10th June). Dovyko: A Diagnostic Tool to Assess Early Communicative Development. [Conference presentation].The Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco), Olomouc, Czech Republic.

Jarůšková, L., Kynčlová, K., Smolík, F., Chládková, K. & Paillereau, N. (2022, May 14th – 17th). Czech adaptation of the MB-CDI parent report inventory (Dovyko) for children aged 8-18 months: empirical-based approaches and online administration [Conference presentation]. The European Network Meeting on Communicative Development Inventories, EUNM-CDI 2022, Dubrovnik, Croatia.

Jarůšková, L., Smolík, F., Chládková, K. & Paillereau, N. (2022, 9th – 11th June). How to build a CDI: insights from adaptations to 40 different languages [Conference poster]. 5th Workshop on Infant Language Development, WILD 2022, San Sebastián, Spain.

Paillereau, N., Jarůšková, L., Chládková, K., Kadavá, Š. & Smolík, F. (2022, 12th – 21st August). Dovyko – Czech adaptation of MB-CDIs [Summer school poster]. Summer School of Linguistics, České Budějovice, Czech republic.