Dovyko neboli Dotazník vývoje komunikace je česká adaptace původního amerického dotazníku MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, který byl adaptován do několika desítek jazyků po celém světě. Jde o soubor dvou nástrojů, určených pro objektivní posuzování jazykového vývoje kojenců a batolat ve věkovém rozmezí 8 až 30 měsíců.

Velice děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří v průběhu minulých let vyplňovali dotazníky Dovyko I a II, a pomohli tak vytvořit normy k nástroji, který budou nyní moci využívat odborníci po celé České republice.

Jak vypadá dotazník Dovyko?

Prohlédněte si dotazník Dovyko I.

Prohlédněte si dotazník Dovyko II.

Aktuality

Ve dnech 2.-5.11. 2023 prezentoval náš tým, zastoupený doc. Smolíkem, dr. Paillereau a Terezou Sloupovou, poster o naší eye-trackingové studii na prestižní mezinárodní konferenci BUCLD v Bostonu.

V září 2023 jsme uspořádali konferenci Diagnostika jazykového vývoje v češtině: nástroje a zkušenosti. Konference se zúčastnili odborníci z logopedické i lékařské praxe.

Dne 8.-10.6. proběhla v Olomouci mezinárodní konference Olinco, kde jsme prezentovali příspěvek s názvem Dovyko: A Diagnostic Tool to Assess Early Communicative Development

12. až 21. srpna 2022 proběhla v Českých Budějovicích Letní škola lingvistiky, kde jsme v rámci posterové sekce představili projekt Dovyko.

9. a 11. června 2022 jsme se zúčastnili konference WILD, jež se zaměřuje na jazykový vývoj u nejmenších dětí, a prezentovali jsme naše review o zahraničních adaptacích CDI.

4. až 17. května 2022 jsme prezentovali Dovyko na každoroční konferenci EUNM-CDI 2022, která je zaměřená na evropské adaptace rodičovských dotazníků CDI.

Další odkazy:
Kde nás najdete?
ÚTIA AV ČR, 2. patro
Pod Vodárenskou věží 1143, 182 00 Praha 8-Libeň
Máte dotaz?
Napište nám přímo na náš e-mail vyzkum.jazyka@gmail.com.
Projekt Dovyko je financován Technologickou agenturou České Republiky (TAČR).