Jak mohu jako specialista Dovyko využít?

Velikost slovní zásoby, používání gramatiky a produkce gest jsou klíčovým indikátorem mentálního, sociokomunikačního i motorického vývoje, proto je užitečné mít k dispozici nástroje, které umožňují měřit úroveň jazykového vývoje v různých obdobích života dětí i dospělých. Pomocí dotazníkové metody lze objektivně ověřit, zda děti v období do 2,5 roku splňují věková očekávání ve vývoji slovní zásoby a některých dalších aspektů používání jazyka. Dovolí tak včasnou identifikaci dětí, u kterých lze pozorovat zvýšené riziko vývojových poruch jazyka.

Jako specialista můžete rodičovské dotazníky využít pro objektivní zhodnocení jazykového vývoje u kojenců a batolat v praxi a doplnit tak např. deníkové záznamy či obrázkové testy. Dle norem ihned a snadno ověříte, zda se u dítěte objevuje zvýšené riziko poruch jazyka. Dotazník je možný administrovat v různých věkových etapách a sledovat tak kontinuální vývoj komunikačních schopností. Výsledky mohou být využity pro odbornou konzultaci s rodičem.

Dotazníky lze však také použít například ke srovnání slovní zásoby bilingvních a monolingvních dětí. U starších dětí, které mají detekovanou poruchu, lze jejich slovní zásobu a gramatiku (včetně gest) porovnat s dětmi mladšího věku.

V současnosti  již existuje Dotazník vývoje komunikace II (Dovyko II) pro děti ve věkovém rozmezí 16 až 30 měsíců. 

Na Psychologickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Pediatrickou klinikou FN Motol navíc nyní vytváříme aktualizované normy pro Dovyko II a sestavujeme také zcela nový Dotazník vývoje komunikace I (Dovyko I) pro děti ve věkovém rozmezí 8 až 18 měsíců.

Pokud máte jakékoli připomínky či dotazy, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu paillereau@praha.psu.cas.cz.

Q&A – Nejčastější dotazy

Jak se mohu jako pediatr, dětský lékař či specialista nyní zapojit?

Aby vznikly standardizované normy, potřebujeme nyní nabrat cca 2000 rodičů s dětmi od 8 do 30 měsíců z různých krajů ČR, kteří by nám dotazník vyplnili. Můžete nám tak pomoci s náborem rodičů. Ze zkušenosti víme, že specialistům důvěřují a na jejich doporučení se výzkumu rádi zúčastní.

Dotazník se vyplňuje online a rodiče za něj dostanou odměnu 200 Kč v podobě voucheru do supermarketu Tesco. Níže naleznete letáčky pro rodiče a krátký popularizační text ke stažení. Jakékoli pomoci s distribucí si velmi vážíme.

Co mají rodiče z účasti na výzkumu?

Rodiče od nás za vyplnění dotazníku získají voucher v hodnotě 200 Kč do supermarketu Tesco. Kromě toho jim můžeme zaslat vzniklé normy, aby se mohli dozvědět něco o standardním vývoji dětské komunikace. Účast na výzkumu a samotný dotazník jim navíc umožňují reflektovat i aktuálně probíhající komunikační vývoj jejich dětí. Ze zpětné vazby od rodičů víme, že je to pro ně velmi zajímavé téma. 

Budou normy a manuál dostupné zdarma?

Příručka a manuál k Dovyku II, které vznikly v roce 2017, byly k zakoupení ve Vydavatelství FF UK zde, nicméně už bohužel nejsou dostupné. 

Aktualizovaný manuál a normy k Dovyku II a nové normy k Dovyku I budou volně přístupné jako výsledky našeho projektu v průběhu roku 2023.

Jak by se měl dotazník používat?

Dotazník můžete administrovat jakémukoliv rodičovi, prarodičovi či jinému vychovateli dítěte ve vaší ambulanci (lékařské, logopedické, psychologické apod.). Důležité je, aby se vychovatel během vyplňování nacházel v klidném prostředí a měl dostatek času. Je také možnost, že dotazník vyplní doma a přinese vám ho při příští návštěvě. Vždy záleží na potřebách vychovatele, vašich požadavcích a spolupráci vás obou. 

Vy pak dle návodného manuálu dotazník vyhodnotíte. V případě detekce poruchy v podobě nižšího skóre by se měl dotazník v rámci jednoho dítěte distribuovat opakovaně, vady totiž mohou mít různé příčiny (psychogenní, motorické aj.). Pokud dítě opakovaně vychází v nižších hranicích skóre a lze u něj pozorovat riziko poruchy, je potřeba situaci řešit, včetně konzultace s logopedem.

Jak dotazník vypadá?

Oba dotazníky si můžete prohlédnout na odkazech přiložených níže.