Naše několikaletá práce se chýlí ke konci a s radostí Vám předkládáme manuál a normy k námi vytvořenému dotazníku Dovyko I a nové, upravené verzi Dovyka II, volně dostupné pro všechny odborníky a výzkumníky, kteří ho chtějí využívat. Moc děkujeme všem více než 2 000 rodičů, kteří nám s tvorbou dotazníku pomohli.

Manuál bude průběžně doplňován. Aktuální verze je ze dne 30. 1. 2024.

Níže naleznete dotazníky samotné ve formátu pdf.

Tyto dotazníky, normy a manuál jsou dílčím výsledkem projektu TAČR ÉTA č. TL05000458, který je řešen v letech 2021 až 2023 s finanční podporou Technologické agentury České republiky.